Jako fundacja działamy wbrew swoim czasom – pośpiechu i taniości. Czasom, które przytłaczają ogromem banałów, zbędnych dóbr i informacji. My z tego ogromu staramy się wydobywać to, co ważne i wartościowe. A najważniejsze dla nas wartości to: piękno, prawda i człowiek, które najpełniej realizują się na gruncie kultury, reportażu i projektów społecznych. Wspieramy twórców, reportażystów, działaczy społecznych oraz wszystkich, którzy chcą zrobić w swoim życiu coś ważnego. Jesteśmy otwarci na ich pomysły, wspólne działania i projekty, i z góry dziękujemy wszystkim, którzy chcieliby wspierać nas.

Działalność fundacji w znacznej mierze finansowana jest z darowizn, które można wpłacać na konto:

50 1600 1462 1833 9938 8000 0001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

koniecznie z tytułem „darowizna”.

Wszystkie darowizny przeznaczamy na realizację celów określonych w statucie.