O pałacach i zamkach… Dolnoślązacy

Zbieramy opowieści o dolnośląskich pałacach i zamkach autorstwa Dolnoślązaków. Chcemy, żeby powstała z nich publikacja obrazująca stosunek społeczności lokalnej do zabytków architektury.

Jaki jest “Twój” pałac? Co dla Ciebie znaczy? Może był tłem ważnych wydarzeń w Twoim życiu? Może angażowałeś się w opiekę nad nim albo wciąż szukasz sposobów na jego ratunek? Może był przyczyną lokalnych konfliktów, a może przyczynił się do stworzenia jakiejś wspólnoty? Może bez sensu szpeci i spowalnia rozwój Twojej miejscowości, a może spektakularnie zachwyca? Opowiadać można na wszelkie możliwe sposoby − pisząc, fotografując, malując, śpiewając… Liczymy, że kreatywność Dolnoślązaków nie ma granic. Pamiętajcie jednak, że interesuje nas opowieść − autorska wypowiedź − a nie dokumentacja stanu zachowania czy rys historyczny.

Mamy nadzieję, że prace obrazujące prywatny stosunek mieszkańców do zabytkowego obiektu znajdującego się w ich miejscowości lub w sąsiedztwie będzie wartościowym głosem w dyskusji na temat opieki nad zabytkami, na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego i jego relacji z dziedzictwem narodowym, na temat wartości jakie wnosi (bądź nie) historia do codzienności współczesnych Dolnoślązaków.

Chętnych do stworzenia z nami publikacji o najbardziej reprezentatywnym dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska zapraszamy do przesyłania zgłoszeń, a także wszelkich pytań na adres: biuro @ farka.com.pl.